Essential Festival

Huisregels

Bij verlaten van de evenementenlocatie is het niet meer mogelijk om het terrein te betreden IN=IN en OUT=OUT. De bezoeker dient opnieuw een toegangsbewijs te kopen.

Indien het maximum aantal bezoekers is bereikt is de organisatie behouden het recht van toegang te ontzeggen.

Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te kunnen legitimeren. Zonder legitimatie kan toegang tot het evenement niet worden gegarandeerd. De leeftijd kan enkel worden aangetoond middels en geldige vorm van identificatie zoals een paspoort, ID-kaart of een rijbewijs. Kopieën/foto's worden niet geaccepteerd. Mocht blijken dat de persoon duidelijk ouder is dan de vastgestelde minimumleeftijd dan kan de beveiliging de persoon toegang verlenen tot het evenement.

Op het evenement zijn alleen zwak-alcoholhoudende dranken te verkrijgen zoals bier, wijn en verschillende pré-mixdranken. De organisatie behoudt het recht om eventuele boetes bij overtreding van de alcoholwet te verhalen op de persoon die de overtreding begaat. De organisatie zal er alles aandoen om alcoholmisbruik tegen te gaan en de alcoholwet na te leven.

De organisatie houdt zich strikt aan het rookbeleid. Afhankelijk van de locatie kan/mag er gerookt worden. Bij indoor locaties mag alleen gerookt worden in de daarvoor bestemde rookruimte.

Het is verboden eigen drank, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur) wapens, gevaarlijke voorwerpen of professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het evenement. Onder professionele fotoapparatuur worden camera's met een verwisselbare lens verstaan.

Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen.

Bezoekers worden allen verplicht gefouilleerd. Door betreden van het evenement geeft de bezoeker toestemming hiervoor. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt, wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.

De toegang kan worden geweigerd als een bezoeker dronken is of onder invloed van drugs.

Eenmaal gekochte entreekaarten en/of consumptiemunten worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende verkooppunten en de online ticketshop zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd. Mocht het ticket van een bezoeker al gebruikt zijn en gaat het om een ongeldig ticket wordt de entree geweigerd.

Beveiligers zijn er voor u en om de veiligheid van het evenement te waarborgen. U bent dan ook verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van deze beveiligers op en rondom het evenement.

Houdt rekening met je medemens en let op elkaar. Mocht iemand onwel worden of teveel gedronken hebben stop dan met het verstrekken van alcohol. De EHBO is de gehele tijdsduur van het evenement ter plekke.

Gedurende het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Gewelddadig gedrag, agressie, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Bij het constateren hiervan volgt verwijdering van het terrein en waar nodig overhandiging aan de politie.

Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd.

Urineren op het evenement, buiten de daarvoor bestemde toiletten, is verboden en resulteert in verwijdering van het terrein.

Artiesten zijn ook mensen en kunnen ziek worden of anderzijds verhinderd zijn om op tijd op het evenement te zijn. Het programma is daarom onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen entreekaarten of -gelden niet worden teruggevorderd.

De organisatie doet er alles aan om het evenement ook bij slecht weer door te laten gaan. Bij zwaar onweer kunnen de sets onderbroken worden (geldig bij out-door evenementen). In het uiterste geval kan het evenement afgelast worden. De entreeprijs wordt dan niet vergoed. Er zal echter naar een alternatief worden gezocht. Wij houden ons het recht voor om de beslissing betreffende het eerder beëindigen i.v.m. veiligheidsoverwegingen zelf te nemen.

De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het evenemententerrein. Betreden is geheel op eigen risico.

Schade veroorzaakt door bezoekers wordt op hen verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders/stickers of andere promotionele artikelen uit te delen op en rondom het evenement. Evt. schade dan wel opruiming van afval zal op de betreffende organisatie worden verhaald. Neem contact op met ons om dit gecoördineerd te doen.

Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op en rondom het evenemententerrein.

Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel zou kunnen ontstaan.

Het is niet toegestaan jassen aan te houden bij een indoor evenement.

Gebruik van de lockers is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van enig voorwerp.

Mochten zich omstandigheden voordoen, waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden, is het oordeel van de organisatie leidend. Rekening houdende met redelijkheid en billijkheid.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie